Dr. Kathleen Anne Holloway
(Dr. Kathy)
Patron

Sita Poudyal
President
9852029291

Bharat Raj Gautam
Vice -President
9842042612

Tirtha Kumari Kumal
Secretary
9844653777

BHOLA DHUNGEL
Co-Secretary
9846055297

Ganesh Prasad Niroula
Treasurer
9842139915

Tulasa Bhattarai
Member
9842091780

Kabita Pandit
Member
9842099413

Mausham Rai
Member
9851134869

Mina Shrestha
Member
9842021230